Hamar kommune

Ikke fra Hamar kommune?

Nyheter

Abonner på denne bloggen

Velkommen til Hamar kommunes læringsplattform

It's learning er en digital læringsplattform som brukes av alle grunnskoler i Hamar.

Læringsplattformen gir pedagogisk frihet for læreren og skaper aktive og motiverte elever. It's learning gir flere og tilrettelagte muligheter til tilpasset opplæring og skal være en kommunikasjonskanal mellom lærer og elev, og mellom skole og hjem.

Hamar kommune satser på "Barn og unge"! Gjennom skolen og dyktige medarbeidere ønsker vi å gi elevene gode kunnskaper og sosial kompetanse slik at de blir i stand å mestre sine egne liv og blir aktive bidragsytere i morgendagens samfunn.

Vår visjon: Hamarskolen som merkevare - kunnskap gir styrke

Nasjonale satsingsområder: Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Kommunale satsingsområder:  Fysisk aktivitet, kosthold og helse
Kreativitet og samfunnsengasjement

Kontaktinformasjon:
Grunnskolesjef: Anne-Grethe Melby
Tlf: 62 56 31 60
Postadresse: Hamar kommune, Opplæring og oppvekst, pb 4063, 2306 Hamar.

IKT-ansvarlig Opplæring og oppvekst:
Stein Arnekleiv
Tlf: 62 56 31 58
E-post: stein.arnekleiv@hamar.kommune.no

22.11.2016 18:41

Velg språk
Bokmål